Полезно


Локализация - румънски език
Локализация
Услуги за локализация - от български/английски на румънски език (целеви език).
Локализация на:
  • уеб сайтове (интернет страници);
  • съдържание на софтуерни продукти или приложения, т.е. превръщането на потребителския интерфейс и техническата документация от изходния език на целевия език, за да стане интерактивен и достъпен на езика в конкретна държава или регион (в нашия случай Румъния);
  • видео игри;
  • ръководства за продукти;
  • платформи за дистанционно обучение

Локализация e не просто превод на даден текст, а адаптирането или приспособяването на този текст към спецификата на конкретен регион, култура, обичаи, общество, продуктова ниша, така че посланието на този текст да достигне своята целева аудитория или пазар.

Какво означава локализация на интернет страница или софтуер?


   Адаптиране на текста и съдържанието му към целева аудитория, специфична за дадена страна или регион (в нашия случай Румъния).
   Локализирането (L10N) представлява превеждане на съдържанието на интернет страница или софтуер от един на друг език. Процесът на локализация е много по-комплексен, отколкото самият процес на езиков превод, тъй като предполага взимане под внимание на културните и технически аспекти.
   LISA (Асоциация за браншови стандарти в областта на локализацията) дава определение на понятието „локализация”, както следва:
"процес на промяна на продукти или услуги, за да отговарят и да се адаптират към специфичните характеристики на даден пазар"
 Според проучване на Глобал Рисърч (Global Research) 50,4% от потребителите на интернет са хора с майчин си език, различен от английския, по този начин обръщайки се към потенциалните клиенти на техния роден език (в нашия случай румънски език), ще имате много по-голямо конкурентно предимство.


    Превод и локализация на интернет страница или софтуер:


    Представлява процес на няколко нива, който предполага, както опит в програмирането, така и езикови/културни познания. Ако някои от тези липсват има големи шансове проектът по локализация да се сблъска с проблеми.  
   Ние вземаме под внимание тези фактори и ви предлагаме локализация на вашата интернет страница, която ще се намира в Румъния и румънското виртуално пространство. Също така използваме и румънски ключови думи и съдържание, които ще промовират вашият сайт на по-добри позиции в румънския гугъл (www.google.ro), когато потенциални клиенти от Румъния търсят в гугъл продукти или услуги, подобни на предлаганите от вас. Начинът ни на работа, по време на локализация/превод на вашия сайт, е че използваме асистент-редкатор с румънски майчин език, който оценява локализирането, което трябва да отговаря на местния пазар.
   Според проведено от Форестър рисърч (Forrester Research) проучване, интернет посетителите прекарват средно двойно повече време в даден сайт, ако същият е написан на техния роден език.
   Локализация на Вашия сайт означава Печалба! Чрез локализация ще привлечете повече посетители, които ще прекарват повече време във вашия сайт, като в същото време ще бъдат по-изкушени да закупят продукти или услуги.
   Ролингуа ви предлага шанс да разширите бизнеса си на целия румънски пазар, предоставяйки на клиентите, на техния роден език, точно представяне на вашите продукти или услуги.
   Локализацията на интернет страници представлява не само процес, позволяващ превод на съдържанието на сайта ви на румънски език, но и адаптиране на спецификата на вашето дружество към местните ценности на клиентите. 


 

Анкета

Колко често имате нужда от преводи на румънски език?