Полезно


Устни преводи от и на румънски език
Устни преводи

Устни преводи от и на румънски език в рамките на:

 • семинари в България и Румъния;
 • устни преводи на панаири в България и Румъния;
 • търговски преговори - в България и Румъния;
 • бизнес срещи - в България и Румъния; 
 • конференции - в България и Румъния;
 • фирмени презентации - в България и Румъния;
 • бизнес пътувания в България и Румъния;
 • устни преводи в специализирани технически области;
 • съпровождане на частни лица и делегации;
 • преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
 • телефонни преговори;
 • поддържане на връзка с вашите бизнес партньори от Румъния или България;
 • и други
 

Анкета

Колко често имате нужда от преводи на румънски език?